KANSAINVÄLINEN KANSSAKÄYMINEN

a) Osallistuminen kansainvälisiin ESH:n (= European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine) ja ISH:n (=International Society of Hypnosis) järjestämiin hypnoosikongresseihin

 • V European Congress of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine  18. - 24.8.1990 Konstanzissa, Saksassa. - Luentoja ja workshoppeja yhteensä  48 tuntia
 • XII International Congress of Hypnosis 25. - 31.7.1992 Jerusalemissa, Israelissa - Luentoja ja workshoppeja yhteensä noin 48 tuntia
 • Introduction to Ericksonian Hypnosis and Metaphor 7.- 8.11.1991 Helsingissä. Luentoja ja harjoitteluja yhteensä 18 tuntia
 • VI European Congress of Hypnosis in Psychotherapy & Psychosomatic Medicine 14. - 20.8.1993 Wienissä, Itävallassa - Luentoja ja worshoppeja yhteensä noin 48 tuntia
 • VII European Congress of Hypnosis, Budabest, Unkari17.- 23.8.1996. Luentoja ja  workshoppeja yht. 48 tuntia.
 • XIV International Congress of Hypnosis, San Diego, California, USA 21.- 27.6.1997. Luentoja ja workshoppeja yht. 44 tuntia.
 • IX Congress of the European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine, Rooma, Italia 25.- 29.9.2002. Luentoja ja workshoppeja yhteensä 54 tuntia.

b)   Henkilöjäsenyydet hypnoosijärjestöissä

 • Tieteellinen Hypnoosi r.y. 

d)  Yhteistoiminta kansainvälisten hypnoterapiakouluttajien kanssa 

 • Kansainvälisissä kongresseissa luotuja kontakteja hypnoterapiakouluttajiin.
 • Martti Tenkku on listattu Euroopan hypnoosijärjestön (ESH) luetteloon kansainväliseksi luennoitsijaksi.
 • Neuvoteltu Ruotsin hypno- ja psykoterapiakoulutuksen johtajan Susanna Carolussonin kanssa hypnopsykoterapiakoulutuksen organisoinnista.
 • Hankittu Mentaaliseen valmennukseen erityisesti perehtynyt prof. Lars-Eric Uneståhl Örebron kansainvälisestä yliopistosta, Ruotsista, pitämään kahden päivän workshoppeja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskes-kuksen (TYT) toteuttamassa kolmivuotisessa hypnoterapiakoulutuksessa vuosina 1994 ja 1997.
 • Hankittu hypnoosin ja psykosomatiikan sekä psykoterapian tutkimukseen ja käytäntöön perehtynyt kansainvälinen hypnopsykoterapiakouluttaja, psykologi,  Dr. Michael Heap Sheffieldin yliopiston psykoterapian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta Englannista pitämään kahden päivän workshop TYTn kolmivuotisessa hypnoterapiakoulutuksessa vuonna 1997.
 • Hankittu ericksonilaisen hypnoterapian ja perheterapian kansainvälisen tason asiantuntija ja kouluttaja Dr. Camillo Loriedo Italiasta, joka piti kahden päivän seminaarin hypnoosista ja perheterapiasta TYTn kolmivuotisessa hypnoterapiakoulutuksessa 9.- 10.4.1999.
 • Yhteistyössä TYTn kolmivuotisen hypnoterapiakoulutusryhmän ja SMS:n traumapsykoterapiaryhmän kanssa kahden päivän seminaari Helsingissä  21.- 22.5.1999. Seminaarissa toimi kouluttajana kansainvälisesti tunnettu psykologi, hypnoterapeutti, hypnoterapiakouluttaja ja traumojen psykoterapeuttiseen hoitoon erityisesti perehtynyt Maggie Phillips, Ph.D., USA:sta. Seminaarin pääteema oli: ”Healing the Divided Self: an Integrative Treatment Approach to Abuse and Trauma”.  Mukana teoriaa, ryhmässä tapahtuvaa rentoutumista ja mielikuvatyöskentelyä sekä useita demonstraatioita Phillipsin työskentelymallista.
 • Kansainvälisesti tunnettu Kognitiivisen psykoterapian, lyhytpsykoterapian ja hypnoterapian asiantuntija Michael Yapko, USA:sta, on pitänyt kahden päivän seminaarin 12.- 13.9.2003 Tampereella TYT:n järjestämänä aihees­ta ”How to Manage Depression Intelligently: Essentials of Brief Therapy of Depression. Mukana olivat TYTin kolmivuotisen hypnoterapiakou­lu­tuk­sen ja kolmivuotisen NLPt-psykoterapiakoulutuksen opiskelijat sekä lisäksi muutama aiemman hypnoterapiakoulutuksen läpikäynyt hypnoterapeutti.
 • Hypnoterapiakoulutusryhmän 2001-2004 kanssa tehty opintomatka Kreikkaan 17.- 24.5.2004, jossa tutustuttu kreikkalaiseen hypnopsykotera-piaan Australiassa syntyneen kreikkalaisen hypnoterapeutti M.A., D.C.H. Andrew Armatasin johdolla.
 • Kansainvälisesti tunnettu kognitiivisen psykoterapian, lyhytpsykoterapian ja hypnoterapian asiantuntija Ph.D. Michael Yapko, USA:sta, on pitänyt kahden päivän seminaarin16.- 17.5.2008 Tampereella TYTin järjestämänä aiheesta: Workshop in Depression is Contagious – The Social Aspects  of the Most Common Mood Disorder in The World. Osallistujina TYTin kolmivuotinen hypnoterapiakoulutusryhmä 2006-09 sekä osallistujia aiemmista 3-vuotisista TYTin hypnoterapiakoulutuksista sekä Tieteellisen Hypnoosi ry:n jäsenistä. Osallistujia yhteensä 27.