TERAPIAN TUTKIMUSPROJEKTIT

Terapian tuloksellisuuden tutkimusprojektit

 

  • Olin mukana Tampereen yliopiston psykologian laitoksen ja terapiaa ammatillisesti toteuttavien psykologien yhteistyönä toteutettavassa laajassa tutkimusprojektissa, jossa pyritään selvittämään lyhytterapioiden tuloksellisuutta (ensisijaisesti koskien NLP-terapiaa ja minun osaltani myös hypnoterapiaa). Tutkimus on alkanut vuonna 1996 ja jatkuu tulevaisuuteen mukaan lukien terapioiden tulosten pysyvyyden selvittämiseksi ½ vuoden ja 2 vuoden seuranta terapioiden päätyttyä.  Tutkimus-projektin tieteellisenä vastuujohtajana on Psykologian professori Markku Ojanen. Psykologian laitokselta projektissa on mukana useita opettajia ja tutkijoita. Projektissa on mukana myös useita käytännön terapiatyötä tekeviä psykologeja. Tutkimus on julkaistu 10.5.2004  kirjana Ojanen, M., Kotakorpi, S. Kumpula, S., Tenkku, M., Vadén, T., Vikeväinen-Tervonen, L., Kiviaho, M. & Hiltunen, S. (2004) Terapiastako ratkaisu. NLP-perustaisen psykoterapian tuloksellisuustutkimus. Helsinki: ai-ai.

 

  • On toteutettu merkityksellinen tieteellinen ja hypnopsykoterapian teoreettisia malleja avaava tutkimusprojekti. Psykologian ja suomen kielen opiskelija Ursula Hämäläinen on tehnyt pro gradu-tutkielman, jossa hän on analysoinut suomen kielen teoreettisten mallien avulla  hypnoterapeutti Martti Tenkun terapiatyöskentelyn kielenkäyttöä, millaisin kielellisin keinoin hypnopsykoterapiassa pyritään terapeuttisiin tavoitteisiin. Gradun tiedot: Hämäläinen Ursula (2004) Maailman rakentamisen ja spatiotemporaalisten maailmanrakentajien tarkastelua hypnoterapeutin diskurssissa. Pro gradu –tutkielma (79 sivua). Tampereen yliopisto. Suomen ja yleisen kielitieteen laitos. (Gradu on luettavissa pdf-tiedostona internetissä osoitteessa: http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00391.pdf)