KIRJOITETUT HYPNOTERAPIA-ARTIKKELIT

Hypnoterapiaa koskevat itse kirjoitetut julkaisut

 • Tenkku Martti (1985) Hypnoosi piilevien voimavarojen käyttöönottovälineenä. Psykologiuutiset n:o 7/85, sivut 3-6.
 • Tenkku Martti (1992) Alitajuisia voimavaroja kannattaa hyödyntää. Liikuntatieteellisen seuran monisteessa Nro 16, sivut 6-13.
 • Tenkku Martti (1993) Hypnoosin mahdollisuudet sairauden hoidossa: paniikkihäiriö. Luentolyhennelmäjulkaisussa Lääketiede 93 Medicin, 3.- 8.1.1993 Messukeskus, Helsinki, sivu 235.
 • Tenkku Martti (1994) Hypnoosi ja huippusuoritukset. Teoksessa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen julkaisuja 1/1994, s.111-112.
 • Tenkku Martti (1994) Hypnosis in sport. Teoksessa (editors Jukka Viitasalo & Urho Kujala)  Proceedings of the International Congress on Applied Research in Sports held in Helsinki, Finland, on 9-11 August 1994, sivut 323-328.
 • Tenkku Martti (toim. 1995) Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 3/95. (316 sivua).
 • Tenkku Martti (1995) Esipuhe kolmivuotisen hypnoterapiakoulutuksen synnyttämään artikkelikokoelmaan. Teoksessa Martti Tenkku (toim. 1995) Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 3/95, neljä sivua.
 • Tenkku Martti (1995) NLP-orientoituneessa hypnoterapiassa ankkurointi, elokuvatek-niikka ja uudelleen määrittely. Teoksessa Martti Tenkku (toim. 1995) Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 3/95,  s. 11-27.
 • Tenkku Martti (1995) Hypnoterapia kivun hoidossa. Teoksessa Martti Tenkku (toim. 1995) Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 3/95, s. 28-36.
 • Tenkku Martti (1995) Hypnoosi urheilussa. Teoksessa Martti Tenkku (toim. 1995) Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 3/95, s.39-49.
 • Tenkku Martti (1995) Tupakoimattomaksi hypnoosin avulla: empiirinen tutkimus kahden hypnoosikerran tuloksellisuudesta. Teoksessa Martti Tenkku (toim. 1995) Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 3/95, s. 50-65.
 • Tenkku Martti (1997) Alkusanat Integroidun Mentaalisen harjoittelun harjoitusoppaa-seen, joka perustuu Lars-Eric Uneståhlin kirjaan Integrerad Mental Träning. Veje.
 • Tenkku Martti (1998) Hypnosis and NLP in sport. Abstrakti-julkaisussa in XX Nordic Congress of Psychology & Psykologia 98, Helsinki 26.- 29.8.1998.
 • Tenkku Martti (toim. 1999) Hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/99. (470 sivua).
 • Tenkku Martti (1999) Esipuhe kolmivuotisen hypnoterapiakoulutuksen synnyttämään artikkelikokoelmaan. Teoksessa Martti Tenkku (toim. 1999) Hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/99, s. 7-11.
 • Tenkku Martti (1999) Hypnoterapiaprosessi, viitekehys ja kolmivuotinen hypnoterapia-koulutus. Teoksessa Martti Tenkku (toim. 1999) Hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/99, s. 15-37.
 • Ojanen, M., Kotakorpi, S. Kumpula, S., Tenkku, M., Vadén, T., Vikeväinen-Tervonen, L., Kiviaho, M. & Hiltunen, S. (2004) Terapiastako ratkaisu. NLP-perustaisen psykoterapian tuloksellisuustutkimus. Helsinki: ai-ai.
 • Tenkku Martti (toim. 2004) Hypnopsykoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/04. (475 sivua).
 • Tenkku Martti (2004) Esipuhe: kolmivuotisen hypnoterapiakoulutuksen rakenne ja artikkelikokoelma. Teoksessa Martti Tenkku (toim.2004) Hypnopsykoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/04, s. 5-9.
 • Tenkku Martti (2004) Hypnoterapia on hypnopsykoterapiaa. Teoksessa Martti Tenkku (toim.2004) Hypnopsykoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/04, s. 13-58.
 • Tenkku Martti ja Heinonen Satu (2009) Esipuhe: kolmivuotisen hypnoterapiakoulutuksen rakenne ja artikkelikokoelma. Teoksessa Martti Tenkku ja Satu Heinonen (toim.2009) Integratiivinen hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/09, s. 5-9.
 • Tenkku Martti (2009) Integratiivinen hypnoterapia spatiotemporaalisena tulevaisuuden rakentamisena. Teoksessa Martti Tenkku ja Satu Heinonen (toim.2009) Integratiivinen hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/09, s. 13-25.
 • Tenkku Martti ja Heinonen Satu (toim.2009) Integratiivinen hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/09.