KIRJOITETUT JA TOIMITETUT KIRJAT

Tenkku Martti (1990) Neurologinen potilas työkyvyttömyysetuuksien hakijana (väitöskirja). Kansaneläkelaitoksen julkaisuja ML:95.

Tenkku Martti (toim. 1995) Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A: 3/95.

Tenkku Martti (toim. 1999) Hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A: 1/99.

Tenkku Martti (toim. 2004) Hypnopsykoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A: 1/04.

Ojanen, M., Kotakorpi, S., Kumpula, S., Tenkku, M., Vadén, T., Vikeväinen-Tervonen, L., Kiviaho, M. & Hiltunen, S. (2004) Terapiastako ratkaisu. NLP-perustaisen psykoterapian tuloksellisuustutkimus. Helsinki: ai-ai.                                                                                                                                    
Tenkku Martti ja Heinonen Satu (toim. 2009) Integratiivinen hypnoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja A 1/09.