VASTAANOTON YHTEYSTIEDOTVastaanoton yhteystiedot:

Mustanlahdenkatu 20 D 186
33210 Tampere
Ajanvarauspuh. 040 5512419

Sähköposti: martti.tenkku(tähän at-merkki)gmail.com

EU-sääntelyn uuden tiedonantovelvoitteen mukaisesti seuraava tiedonanto:

"Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)."