HYPNOTERAPIA

HYPNOTERAPIAA JA MENTAALISTA URHEILUVALMENNUSTA TAMPEREELLA

Martti Tenkku

Psykologian tohtori (Tampereen yliopisto)
Neuropsykologi (KELA:n vaativa erityistaso)
Hypnoterapeutti (Tampereen yliopisto)
NLP Trainer (International Association of Neuro-
Linguistic Programming, Inc.)

 


Valmistuin psykologiksi Helsingissä 1972. Muutin Tampereelle 1973. Olin TAYS:n neurologian klinikan neuropsykologina vuodesta 1973 vuoteen 1989, jolloin siirryin päätoimiseksi yksityiseksi ammatinharjoittajaksi.

Ammatillisessa toiminnassa olen erikoistunut neuropsykologiaan, jossa olen saavuttanut työnohjaaja- ja kouluttajapätevyyden 1983 sekä KELA:n vaativan erityistason pätevyyden 1989.

Neuropsykologian ohella aloin perehtyä hypnoterapiaan 1980. Opiskelin alaa lukuisilla kursseilla kotimaassa ja ulkomailla. Vuosina 1988-2009 olen toiminut Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa (TYT) hypnoterapiakoulutuksen vastuuopettajana ja johtajana. Vuosittain on pidetty 1-2 kertaa viikon mittaisia hypnoosin peruskursseja terveydenhuollon ammattilaisille. Sen lisäksi olen vetänyt yhdessä muiden kouluttajien kanssa neljä kolmen vuoden hypnoterapian erikoistumiskoulutusta vuosina 1992-95, 1996-99, 2001-04 ja 2006-09.

Vuonna 1990 aloin opiskella NLP:a (= Neurolinguistic Programming) ja valmistuin 1993 NLP Traineriksi eli kouluttajaksi (Barbara Waggoner, fellow, International Association of Neuro-Linguistic Programming, Inc.). Olen sen jälkeen pitänyt lukuisia 18 päivän mittaisia NLP kursseja (13 kertaa NLP Practitioner ja 5 kertaa NLP Master Practitioner –kurssi). Näistä kursseista useimmat on toteutettu TYT:ssä joko Tampereella tai Seinäjoella.

Käytännön ammatillisen toiminnan ohella jatkoin myös akateemisia opintoja Tampereen yliopistossa ja valmistuin psykologian lisensiaatiksi 1984 ja tohtoriksi 1990. Väitöskirjani aiheena oli ”Neurologinen potilas työkyvyttömyysetuuksien hakijana”. Tohtoriksi valmistumisen jälkeen tieteellinen tutkimustoiminta on suuntautunut ensisijaisesti hypnoterapian ja NLP:n tuloksellisuuden selvittämiseen.

Olen siirtynyt vanhuuseläkkeelle 1.9.2011 alkaen. Jatkan kuitenkin ammatinharjoittajana yksityisvastaanottoa, joka on jo monen vuoden ajan painottunut hypnoterapiaan. Kaiken kaikkiaan 39 vuoden aikana vuoden 2019 loppuun mennessä on ollut noin 24700 hypnoosi-toteutusta. Eläkkeellä ollessani keskityn pelkästään hypnoterapiaan ja hypnoosia hyödyntävään mentaaliseen urheiluvalmennukseen.

Maaliskuun loppupuolelta 2020 lähtien kasvotusten tapahtuva vastaanotto on ollut kokonaan pysähdyksissä meneillään olevan Koronaepidemian takia. Olen ikäni vuoksi riskiryhmään kuuluva ja lähikontaktien välttäminen on terveyssyistä välttämätöntä. Olen päättänyt, että vastaanotto voi jatkua vasta, kun epidemia on kokonaan ohi. 
 
Hypnoterapialla voidaan auttaa monia asioita alkaen tavallisista arkielämän huolista suhteellisen vaikea-asteisiin somaattis-psyykkisiin vaikeuksiin. Hyviä hoitokohteita ovat mm. mitä erilaisimmat pelot ja ahdistuneisuudet, psykologiset traumat, psykosomaattiset vaivat, unipulmat sekä monet kivut. Hypnoosi auttaa myös kielteisten käyttäytymistottumusten muutoksissa kuten tupakoinnista luopumisessa.